Ôn luyện Toán cao cấp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Đình Định

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày về: Đại số và hình giải tích; phép tính vi phân; tích phân một lớp và tích phân phụ thuộc tham số; tích phân bội, tích phân đường và tích phân hai mặt; chuỗi số, chuỗi hàm và chuỗi lũy thừa;phương trình vi phân

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Đình Định
Thông tin nhan đề:Ôn luyện Toán cao cấp
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:327tr.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)