Giáo trình giải tích I

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Tô Văn Ban

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Giới hạn,liên tục; đạo hàm - vi phân; tích phân; chuỗi.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Tô Văn Ban
Thông tin nhan đề:Giáo trình giải tích I
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:333tr.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)