Giáo trình Giải tích II

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Tô Văn Ban

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung: Hàm nhiều biến số; tích phân bội;tích phân đường - tích phân mặt; phương trình vi phân.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Tô Văn Ban
Thông tin nhan đề:Giáo trình Giải tích II
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:350tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)