Toán cao cấp (A1)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Vũ Gia Tê, Đỗ Phi Nga

Nhà xuất bản: Học viện Bưu chính Viễn Thông

Năm xuất bản: 2004

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Giới hạn của dãy số: Số thực; số phức; dãy số thực. Hàm một biến số: Các khái niệm cơ bản về hàm số; giới hạn của hàm số; đại lượng vô cùng bé và đại lượng vô cùng lớn; sự liên tục của hàm số. Phép tính v phân hàm số một biến số: Đạo hàm; vi phân của hàm số; đạo hàm và vi phân cấp cao; các định lí về giá trị trung bình; ứng dụng các định lí về giá trị trung bình; sự biến thiên của hàm số; bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất; hàm tới; tiệm cận của đường cong. Phép tính tích phân: Khái niệm, hai phương pháp cơ bản tính tích phân xác định; phương pháp tính tích phân bất định; tích phân suy rộng. Lý thuyết chuỗi: chuỗi số; chuỗi hàm; chuỗi lũy thueaf; chuỗi Fourier

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Vũ Gia Tê, Đỗ Phi Nga
Thông tin nhan đề:Toán cao cấp (A1)
Nhà xuất bản:Học viện Bưu chính Viễn Thông
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:227tr.
Năm xuất bản:2004

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)