Bài tập toán học cao cấp. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Đình Trí(Ch.b), Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vỹ

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung: Hàm nhiều biến số; tích phân kép; tích phân đường; chuỗi; phương trình vi phân.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Đình Trí(Ch.b), Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vỹ
Thông tin nhan đề:Bài tập toán học cao cấp. Tập 2
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:191tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)