Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Vũ Tuấn

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Chuỗi số; dãy hàm; chuỗi hàm; chuỗi hàm lũy thừa; chuỗi Fourier;phép tính vi phân của hàm nhiều biến số; tích phân phụ thuộc tham số; tích phân bội; tích phân đường; tích phân mặt

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Vũ Tuấn
Thông tin nhan đề:Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 2
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:311tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)