Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung: Phép toán vi phân hàm số một biến; phép toán tích phân; hàm số nhiều biến số; phương trình vi phân.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin nhan đề:Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:207tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)