Thương maị điện tử

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở phát triển, các hình thức trong giao dịch; xây dựng giải pháp thương mại điện tử; doanh nghiệp Việt Nam với thương mại điện tử.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài
Thông tin nhan đề:Thương maị điện tử
Nhà xuất bản:Bưu điện
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:331tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)