Giáo trình Công nghệ May

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thủy Bình (Ch.b), Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giáo trình trình bày các nội dung về kỹ thuật may cơ bản: Dụng cụ nghề may; kỹ thuật khâu tay; thiết bị may; kỹ thuật may các đường máy may cơ bản; định mức vải. Quy trình kỹ thuật may một số kiểu quần, áo, váy: Kỹ thuật may sơ mi nam, nữ; kỹ thuật may quần áo nam, nữ; kỹ thuật may váy và áo váy; kỹ thuật may áo dài.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thủy Bình (Ch.b), Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền
Thông tin nhan đề:Giáo trình Công nghệ May
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:171tr.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)