Giáo trình Mỹ thuật trang phục

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trần Thủy Bình

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung về: Lịch sử thời trang: Khái quát về trang phục; lược khảo về trang phục phương Tây qua các thời đại; khái lược về thời trang Việt Nam theo dòng lịch sử; thời trang và mốt. Mỹ thuật trang phục: Màu sắc trong lĩnh vực thời trang; hình dáng, họa tiết, chất liệu; bố cục trang phục.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thủy Bình
Thông tin nhan đề:Giáo trình Mỹ thuật trang phục
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:180tr.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)