English for Garment Technology and Fashion design – Book 5

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

From cloth to clothes; How to promote the product? Planning a fashion show; specification- construction details; specification: Packaging method and care instuction; complaining and dealing with complains; Effective presentation

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thông tin nhan đề:English for Garment Technology and Fashion design – Book 5
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:352p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)