Đại cương văn hóa Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lại Phi Hùng (Ch.b), Nguyễn Đình Hòa (Ch.b), Vũ Sơn Hằng(Ch.b)

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Những vấn đề lý luận và tổng quan văn hóa Việt Nam: văn hóa học và văn hóa Việt Nam, khái quát diễn trình văn hóa Việt Nam. Cấu trúc các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, văn hóa tâm linh và dời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, đời sống tôn giáo ở Việt Nam, nghệ thuật ngôn từ, văn hóa ứng xử và văn hóa tổ chức cộng động của người Việt, văn hóa chính trị Việt Nam, văn hóa các dân tộc ít người, văn hóa ẩm thực, nghệ thuật tạo hình Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam .

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lại Phi Hùng (Ch.b), Nguyễn Đình Hòa (Ch.b), Vũ Sơn Hằng(Ch.b)
Thông tin nhan đề:Đại cương văn hóa Việt Nam
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế quốc dân
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:405tr.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)