Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các vấn đề: Điều khiển tự động; điều chỉnh tự động: Những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động; mô tả toán học của phần tử và hệ thống điều khiển; các khâu động học của hệ thống điều khiển; biến đổi laplace; ổn định của hệ thống điều khiển. Điều chỉnh tự động: Tổng quan về điều chỉnh tự động. Cơ khí hóa, tự động hóa và dây chuyền tự động: Cơ sở kinh tế kỹ thuật của tự động hóa; hiệu quả kinh tế trong tự động hóa; cơ khí hóa trong ngành cơ khí; đường dây tụ động. Bài tập ứng dụng: Bài tập về điều chỉnh; Bài tập về ổn định trong điều chỉnh; Bài tập về hệ thống điều khiển bằng dầu ép; Câu hỏi gợi ý thi phần đường dây tự động.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang
Thông tin nhan đề:Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí
Nhà xuất bản:Khoa học và Kỹ thuật
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:301tr.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)