Lý thuyết điều khiển tự động: bài giảng môn học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Môn Tự động hóa - trường Đại học Bách khoa

Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Mô tả toán học các phần tử và hệ thống điều khiển tự động; đặc tính động học của khâu và của hệ thống trong miền tần số; tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động; chất lượng của quá trình điều khiển; nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống; hệ thống điều khiển gián đoạn.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Môn Tự động hóa - trường Đại học Bách khoa
Thông tin nhan đề:Lý thuyết điều khiển tự động: bài giảng môn học
Nhà xuất bản:Đại học Bách khoa Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:79tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)