Giáo trình lý thuyết khí cụ điện

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Bộ môn: Thiết bị điện - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2004

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung trình bày lý thuyết cơ bản của khí cụ điện. Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp. Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp. Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Bộ môn: Thiết bị điện - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Giáo trình lý thuyết khí cụ điện
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:103tr.
Năm xuất bản:2004

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)