Bài giảng Điều khiển số Digital control systems

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Khoa ĐIện, Trường ĐHCNHN

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở toán học của hệ thống điều khiển số; Mô hình toán học hệ thống điều khiển số; Thiết kế hệ thống điều khiển phản hồi đầu ra; Thiết kế hệ thống điều khiển có phản hồi trạng thái.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Khoa ĐIện, Trường ĐHCNHN
Thông tin nhan đề:Bài giảng Điều khiển số Digital control systems
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:102tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)