Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Châu Chí Đức

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày tổng quan về điều khiển; bộ điều khiển lập trình PLC-cấu trúc và phương thức hoạt động; cảm biến và cơ cấu chấp hành trong điều khiển logic; bộ điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200; kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi; phần mềm Micro/Win và ngôn ngữ lập trình; các phép toán logic; thiết kế theo logic bool và biểu đồ Karnaugh; bộ định thời; bộ đếm; điều khiển trình tự; an toàn trong PLC; chuyến điều khiển kết nối cứng sáng điều khiển PLC; các phép toán cơ bản trong điều khiển số.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Châu Chí Đức
Thông tin nhan đề:Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200
Nhà xuất bản:Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:277tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)