Đề cương bài giảng Thiết kế mạch điện tử

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bồ Quốc Bảo, Trần Quang Việt

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu các phần mềm chuyên dụng; Mô phỏng mạch điện, điện tử sử dụng phần mềm Protues; Vẽ và thiết kế mạch in sử dụng phần mềm Altium Disigner; Thực hành thiết kế mạch điện tử;.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Bồ Quốc Bảo, Trần Quang Việt
Thông tin nhan đề:Đề cương bài giảng Thiết kế mạch điện tử
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:132tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)