Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi AC/DC công suất 2KW

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Văn Tình

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về bộ biến đổi công suất AC/DC; tính toán, thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi cho hệ thống mạch AC/DC; mô phỏng hệ thống

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Văn Tình
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi AC/DC công suất 2KW
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:52tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)