Đề cương bài giảng vi điều khiển

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Khoa Điện tử

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan vi điều khiển ARM; Điều khiển vào/ra với ARM 32 BIT; Điều khiển khiển ngắt, Điều khiển TIMER; Lập trình điều khiển độ rộng xung PWM;; Điều khiển ADC-DAC; ĐIều khiển truyền thông nối tiếp; Thiết kế ứng dụng với vi điều khiển ARM

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Khoa Điện tử
Thông tin nhan đề:Đề cương bài giảng vi điều khiển
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:186tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)