Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hoàng Xuân Thọ, Mai Xuân Hợi, Lê Thị Hồng

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung đề cập: khái lược về triết học và lịch sử triết học; những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Hoàng Xuân Thọ, Mai Xuân Hợi, Lê Thị Hồng
Thông tin nhan đề:Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế quốc dân
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:215tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)