English for Tourism and Restaurants (Book 1)

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Levin,Frank, Tinsley,Peg

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp T.P HCM

Năm xuất bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Levin,Frank, Tinsley,Peg
Thông tin nhan đề:English for Tourism and Restaurants (Book 1)
Nhà xuất bản:NXB Tổng hợp T.P HCM
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:218p.
Năm xuất bản:2016

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)