English for Tourism and Restaurants (Book 2)

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Levin,Frank, Peg Tinsley

Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Levin,Frank, Peg Tinsley
Thông tin nhan đề:English for Tourism and Restaurants (Book 2)
Nhà xuất bản:Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:214p.
Năm xuất bản:2016

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)