Bài giảng kỹ năng thuyết trình

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Dương Thị Liễu (Ch.b), Trương Thị Nam Thắng (B.s), Phạm Hương Thảo (B.s)

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về thuyết trình; chuẩn bị thuyết trình; tiến hành thuyết trình; các loại bài thuyết trình; một số bài thuyết trình nổi tiếng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Dương Thị Liễu (Ch.b), Trương Thị Nam Thắng (B.s), Phạm Hương Thảo (B.s)
Thông tin nhan đề:Bài giảng kỹ năng thuyết trình
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế quốc dân
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:311tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)