Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Chí Tình

Nhà xuất bản: Văn hóa - thông tin

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách gồm: từ những luận điểm triết học và văn hóa; nhân vật và sự kiện lịch sử dưới góc độ tự nhận thức; công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình đổi mới tự nhận thức; những vấn đề tự nhận thức hiện nay; văn hóa tự nhận thức trên bình diện cá nhân

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Chí Tình
Thông tin nhan đề:Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới
Nhà xuất bản:Văn hóa - thông tin
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:448tr.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)