English for Garment Technology and Fashion design – Book 6

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thị Duyên, Trần Ngọc Đức, Lê Thị Hương Thảo, Phan Thanh Quyên, Phạm Thị Hồng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Working in fashion industry,Working Conditions in Garment Factories,Meetings,Working with Specifications and Samples,, Reports,Preparation for a job interview,A Job Interview

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Trần Thị Duyên, Trần Ngọc Đức, Lê Thị Hương Thảo, Phan Thanh Quyên, Phạm Thị Hồng
Thông tin nhan đề:English for Garment Technology and Fashion design – Book 6
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:146p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)