Fashion designer's handbook for adobe illustrator. Second edition

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Marianne Centner, Frances Vereker

Nhà xuất bản: Wiley

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Contents: The basics; first garment; technical drawing; story boards.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Marianne Centner, Frances Vereker
Thông tin nhan đề:Fashion designer's handbook for adobe illustrator. Second edition
Nhà xuất bản:Wiley
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:199p.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)