Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustrator

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Nxb ?

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu - khởi động các thao tác cơ bản; Các dạng hình học cơ bản; Thao tác với đối tượng; Đường cong; Các phép biến đổi hình học; Màu sắc; Thao tác với văn bản; Các công cụ vẽ; Filter

Ngôn ngữ:VI
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustrator
Nhà xuất bản:Nxb ?
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:147tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)