Pattern cutting for clothing using CAD : How to use Lectra Modaris pattern cutting software

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: M. Stott

Nhà xuất bản: Woodhead Publishing Limited

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

The role of patterns in clothing manufacture: generating and communicating information;The role of patterns in clothing manufacture: generating and communicating information;Title blocks in Lectra Modaris pattern cutting software; Digitising a clothing pattern on Lectra Modaris pattern cutting software; Plotting using JustPrint; A guide to the toolbox in Lectra Modaris pattern cutting software: F1–F3; A guide to the toolbox in Lectra Modaris pattern cutting software: F4–F8;

Ngôn ngữ:En
Tác giả:M. Stott
Thông tin nhan đề:Pattern cutting for clothing using CAD : How to use Lectra Modaris pattern cutting software
Nhà xuất bản:Woodhead Publishing Limited
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:155p
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)