Woven fabric structure design and product planning

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hayavadana, J

Nhà xuất bản: WPI

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to fabric structure; classification of weaves and study of plain weave; twill weaves and their modification; sateen and satin weaves; colour and weave effects; huck a back weaves; mock leno and distorted effects; crepe surface and crepe weaves; bedferd cords and piques; ornamentation of fabrics.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:Hayavadana, J
Thông tin nhan đề:Woven fabric structure design and product planning
Nhà xuất bản:WPI
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:148tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)