Introduction to nonwovens technology

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Subhash K. Batra, Bahenam Pourdeyhimi

Nhà xuất bản: DEStech Publications, Inc

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Defnitions; Structure of Thin Webs: The Orientation Distribution Function (ODF); Basic Technologies and Their Augmentations; Preparation of Staple Fibers for Web Formation; Staple Fiber Web Formation: Carding; Staple Fiber Web Formation: Airlay; Needlepunch Bonding; Hydroentanglement Bonding; Thermal Bonding; Heat and Steam: Concepts, Defnitions,1 Relevance to Thermal Bonding; Resin/Chemical Bonding1,2; The Wetlay Process; Melt-Extrusion Technologies: The Spunbond Process; Polymer/Fiber Physics— A Brief Overview1; Melt-extrusion Technologies: The Meltblowing Process1; Fibrillated/Split/Slit Film and Nanoscale Webs (Flash-spinning, Electro-spinning and Bicomponent-Based); Integrative Technologies: Stitch-bonding, Co-forming, Napco, Lamination, Resin-bonding; Raw Materials: Properties and Use in Fiberweb Nonwovens

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Subhash K. Batra, Bahenam Pourdeyhimi
Thông tin nhan đề:Introduction to nonwovens technology
Nhà xuất bản:DEStech Publications, Inc
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:337p
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)