Lập kế hoạch sản xuất đơn hàng bộ quần áo thể thao nam trong SX may công nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thị Huyền

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu thị trường và lựa chọn chủng loại sản phẩm sáng tác. Xử lí bộ tài liệu kĩ thuật: Mô tả sản phẩm; yêu cầu thiết kế mẫu, công nghệ gia công sản phẩm; yêu cầu sử dụng nguyên phụ liệu trên sản phẩm; xây dựng bảng thông số thành phẩm; yêu cầu hoàn thiện sản phẩm; chỉ dẫn các nhà cung cấp nguyên phụ liệu. Chuẩn bị kĩ thuật: Lập kế hoạch sản xuất; thiết kế mẫu chuẩn; nhảy mẫu các cỡ bằng phần mềm chuyên ngành; thiết kế các loại mẫu phục vụ sản xuất; xây dựng phương án giá; xây dựng tiêu chuẩn cắt; thiết kế dây chuyền may; xây dựng tiêu chuẩn hoàn thành sản phẩm.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thị Huyền
Thông tin nhan đề:Lập kế hoạch sản xuất đơn hàng bộ quần áo thể thao nam trong SX may công nghiệp
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:129tr.
Năm xuất bản:2019

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)