The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lynda Maynard

Nhà xuất bản: Black Publishers

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to couture technique selector; the couterier;s kit; bindings and finishes; design details: on show, concealed; designer underpinnings; directory of luxury fabrics; essential couture techniques.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Lynda Maynard
Thông tin nhan đề:The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results
Nhà xuất bản:Black Publishers
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:160p.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)