English for Tourism and Hospitality 4

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bui Thi Ngan, Hoang Ngoc Tue, Tran Thi Kim Hue, Le Thi Ngoc Ha, Le Thi Thu Huong, Nguyen Thi Phuong Lan

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Bui Thi Ngan, Hoang Ngoc Tue, Tran Thi Kim Hue, Le Thi Ngoc Ha, Le Thi Thu Huong, Nguyen Thi Phuong Lan
Thông tin nhan đề:English for Tourism and Hospitality 4
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:148p.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)