Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Văn ĐÍnh, Nguyễn Văn Mạnh

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 1996

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Văn ĐÍnh, Nguyễn Văn Mạnh
Thông tin nhan đề:Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Nhà xuất bản:Thống kê
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:267tr.
Năm xuất bản:1996

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)