Tiếng Anh cho ngành Du lịch

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vi/En
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Tiếng Anh cho ngành Du lịch
Nhà xuất bản:Hồng Đức
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:231tr.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)