Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn L'Heritage Hàng Gai - Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Lê Quang Linh, GVHD: Phí Công Mạnh

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và bộ phận lễ tân trong khách sạn; thực trạng về chất lượng phục vụ và bộ phận lễ tan - khách sạn L'Heritage Hàng Gai - Hà Nội; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Lê Quang Linh, GVHD: Phí Công Mạnh
Thông tin nhan đề:Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn L'Heritage Hàng Gai - Hà Nội
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:85tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)