Đánh giá chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Trần Thị Phương Huyền, GVHD: Phạm Thị Vân Anh, SV: Vũ Xuân Toàn, SV: Lường Thị Thùy

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; thực trạng chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò- Hà Nội; một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Trần Thị Phương Huyền, GVHD: Phạm Thị Vân Anh, SV: Vũ Xuân Toàn, SV: Lường Thị Thùy
Thông tin nhan đề:Đánh giá chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:71tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)