Giáo trình Lý thuyết Thống kê

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày những nội dung về thống kê hoc: Thống kê học là gì? Sơ lược về sự phát triển của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê học; các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; thống kê mô tả; phân tích tăng trưởng và xu thế; chỉ số kinh tế: Khái niệm à các chỉ số kinh tế, hệ thống chỉ số.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự
Thông tin nhan đề:Giáo trình Lý thuyết Thống kê
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:166tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)