Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Thế Giới

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày tổng quan về kinh tế vi mô; cung cầu và giá cả thị trường; độ co giãn của cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dùng; lý thuyết sản xuất - chi phí; cạnh tranh hoàn hảo; cạnh tranh không hoàn hảo; cung cầu thị trường nguồn lực; ngoại ứng và hàng hóa công cộng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Thế Giới
Thông tin nhan đề:Giáo trình Kinh tế học vĩ mô
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế Quốc dân
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:231tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)