Đề cương bài giảng nguyên lý kế toán

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bộ môn kế toán công

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề cương trình bày Nền tảng cơ bản của kế toán; phương trình kế toán và phân tích giao dịch kinh tế; tài khoản, ghi nợ và ghi có; sổ nhật ký; chuyên sổ và lập bảng cân đối thử; cơ sở kế toán, các bút toán điều chỉnh cho các khoản phân bổ; bảng cân đối thử đã điều chỉnh và bảng tính nháp; lập báo cáo tình hình tài chính và báo cáo kết quả hoạt động từ một bảng tính nháp; khóa sổ, bút toán đảo và bút toán sửa sai.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Bộ môn kế toán công
Thông tin nhan đề:Đề cương bài giảng nguyên lý kế toán
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:97tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)