Lý thuyết Xác suất

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày mô hình xác suất rời rạc; không gian xác suất tổng quát; biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; sự hội tụ của biến ngẫu nhiên và phân phối; hàm đặc trưng; các định lý giới hạn theo phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập; tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và luật số lớn; Martingale với thời gian rời rạc; xích Markov với thời gian rời rạc.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên
Thông tin nhan đề:Lý thuyết Xác suất
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:395tr.
Năm xuất bản:2009

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)