Business English 5

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Tran Thi Duyen, Le Thi Thu Huong, Tran Viet Kien, Pham Le Van, Dam Nu Anh Nguyet, Dung Thi Thanh Hoa

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Tran Thi Duyen, Le Thi Thu Huong, Tran Viet Kien, Pham Le Van, Dam Nu Anh Nguyet, Dung Thi Thanh Hoa
Thông tin nhan đề:Business English 5
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:163p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)