Hướng dẫn giải Bài tập kinh tế vĩ mô

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Yến

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày tổng quan về kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở; giới thiệu những biến động về kinh tế; tổng cầu I; tổng cầu II; tổng cung; cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô; nền kinh tế mở trong ngắn hạn; lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế; tiêu dùng; bàn về vấn đề nợ Chính phủ; đầu tư; cung tiền và cầu tiền.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Yến
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn giải Bài tập kinh tế vĩ mô
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế Quốc dân
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:255tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)