Giáo trình Marketing căn bản

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thượng Thái

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày những vấn đề cơ bản về marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động marketing; phân đoạn thị trường, thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm; hành vi của khách hàng; các quyết định về sản phẩm; các quyết định về giá cả; các quyết định về kênh phân phối; các quyết định về xúc tiến hỗn hợp; chiến lược kế hoạch tổ chức và kiểm tra Marketing; marketing quốc tế; marketing dịch vụ, marketing phi lợi nhuận.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thượng Thái
Thông tin nhan đề:Giáo trình Marketing căn bản
Nhà xuất bản:Thông tin và truyền thông
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:559tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)