Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH hệ thống tin học viễn thông NDS

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Vũ Thị Thắm, GVHD: Chúc Anh Tú

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH hệ thống tin học viễn thông NDS; Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Vũ Thị Thắm, GVHD: Chúc Anh Tú
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH hệ thống tin học viễn thông NDS
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:142tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)