Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tín Phát.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Thị Thanh, GVHD: Lưu Đức Tuyên

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tín Phát; đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tín Phát dưới góc độ kế toán quản trị

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Thị Thanh, GVHD: Lưu Đức Tuyên
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tín Phát.
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:146tr
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)