Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Sơn Hà

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Thị Trang Nhung, GVHD: Nguyễn Phú Giang

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Một số vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Sơn Hà; một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Thị Trang Nhung, GVHD: Nguyễn Phú Giang
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Sơn Hà
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:136tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)