Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị công nghiệp Anh Phát

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Minh Đức

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung luận văn trình bày Phương pháp nghiên cứu. Những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị công nghiệp Anh Phát.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Minh Đức
Thông tin nhan đề:Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị công nghiệp Anh Phát
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:148tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)