Phân tích Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Điệp

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài; cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long; thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp nâng cao năng lực tài chính cảủa Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Điệp
Thông tin nhan đề:Phân tích Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:174tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)